: Systemické konstelace

AKTUÁLNÍ

Večerní konstelace ve Frýdlantu n. O.

22.4.2024 od 17:00 do 21:00

Sedmikráska - DOM-Livre

Více informací zde


Večerní konstelace ve Frýdlantu n. O.

29.5.2024 od 17:00 do 21:00

Sedmikráska - DOM-Livre

Více informací zde


Večerní konstelace v Ostravě

20.6.2024 od 17:00 do 21:00

Ostrava, Poděbradova 109

Více informací zde

PŘIPRAVUJI

Cyklus večerních konstelací Ostrava, budu otvírat nové skupiny, rok 2024 - přijímám přihlášky.

Více informací zde


Možnost individuální práce - Ostrava, Frýdek Místek, Frýdlant n.O. Více informací zde.

KONTAKT

E-mail: info@systemika.info

Telefon: +420603413908

počítadlo

AUTOR

Jmenuji se Richard Opěla, narodil jsem se v roce 1959. Bydlím v Ostravě a v Metylovi-cích. Na stránkách www.SYSTEMIKA.info informuji o konstelacích, kterým se intenzivně, s nadšením a s úctou věnuji již několik let. Najdete zde také informace o termínech a náplni mých seminářů.
Více ...

ODKAZY

Jan Bílý
Ivan Verny
Vojtěch Černý
Miro Hajduk

To, čeho jste si vědomi, můžete mít pod kontrolou. To, čeho si nejste vědomi, má pod kontrolou vás.
Anthony de Mello, Bdělost

SYSTEMICKÉ KONSTELACE:

 • Pomáhají porozumět vztahům a jejich souvislostem.
 • Umožňují nalézt cestu k nápravě vztahů.
 • Vedou k lepšímu, vědomějšímu a plnějšímu životu.
Více ...

- RODINNÉ KONSTELACE

 • Zažíváte opakované krize ve svém partnerském vztahu?
 • Postihlo vaši rodinu předčasné úmrtí jejího člena?
 • Chcete se zbavit své závislosti?
 • Vztahy s vašimi rodiči/dětmi jsou napjaté?
 • Opakují se v historii vaší rodiny specifické nemoci?
 • Trpíte psychosomatickým onemocněním, chcete porozumět poselství své nemoci?
 • Hledáte vnitřní klid a vyrovnanost? ...

- PRACOVNÍ KONSTELACE

 • Chcete zlepšit mezilidské vztahy na pracovišti?
 • Máte opakované konflikty s nadřízenými/podřízenými?
 • Potřebujete zvýšit sebevědomí?
 • Rozhodujete se, zda odejít či zůstat v pracovním vztahu?
 • Hledáte rovnováhu mezi privátním a profesionálním životem?
 • Hledáte směr svého odborného rozvoje? ...

- MANAŽERSKÉ KONSTELACE

 • Vázne komunikace, řešíte konflikty mezi týmy?
 • Zavádíte organizační změny?
 • Připravujete důležité vyjednávání?
 • Zkoumáte účinnost strategií a změn?
 • Chcete zlepšit integraci po sloučení či převzetí?
 • Chcete kombinovat konstelace s moderními konzultačními technikami - Open Space, Dialog, World Cafe?
 • Hledáte supervizní nástroj pro konzultanty? ...

MUŽSKÉ SKUPINY:

 • Sebeobjevování a osobní růst.
 • Hledání zdrojů mužské síly.
 • Mužská role v dnešním světě.
 • Role otce - být synem, být otcem.
 • Mužská spiritualita.